Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

VILLA JAPONICA Andrzej Babski ul. Turystyczna 32 43-460 Wisła, NIP: 7291600285, tel. +48 33 8 555 666, mail: villa@japonica.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz  korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i świadczeniem przez nas usług  („Usługi”).

i świadczeniem przez nas usług  („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może  to być:

 • Świadczenie usług przez nas oferowanych
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Komunikacja pisemna, mailowa, telefoniczna etc.
 • Ewentualnie marketing naszych usług, jeżeli wyrazisz na to osobną zgodę.

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa o usługi noclegowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Inna umowa, np. umowa o świadczenie innych niż noclegowe usług, będących w naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Twoja osobna zgoda, jeśli ją wyrazisz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z naszych usług
 • brak możliwości zawarcia z nami jakiekolwiek umowy
 • ewentualnie brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych itp.
Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z nami

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy  odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym  mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot zapewniający hosting
 • biuro RACHUNKOWE
 • ewentualnie Kancelaria Prawna
Kontakt z administratorem

tel. +48 33 8 555 666, mail: villa@japonica.pl

Więcej informacji dotyczących ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz na naszej stronie http://www.japonica.pl/ w dokumencie Polityka Prywatności.